null

PRIVACY POLICY

When you purchase something from our store, as part of the buying and selling process, we collect the personal information you give us such as your name, address and email address. When you browse our store, we also automatically receive your computer’s internet protocol (IP) address in order to provide us with information that helps us learn about your browser and operating system

We may disclose your personal information if we are required by law to do so or if you violate our Terms and Conditions.

The personal information that you provide us will be used to complete a transaction, verify your credit card, place an order, arrange for a delivery or return a purchase or for any legal obligation that we must comply with; we are collecting your personal information and using it for that specific reason only.

If we ask for your personal information for a secondary reason, like marketing, we will ask you directly for your expressed consent, and provide you with an opportunity to say opt-out as described below.

Email marketing (if applicable): With your permission, we may send you emails about our store, new products and other updates.

To protect your personal information, we take reasonable precautions and follow industry best practices to make sure it is not inappropriately lost, misused, accessed, disclosed, altered or destroyed.

If after you opt-in, you change your mind, you may withdraw your consent for us to contact you, for the continued collection, use or disclosure of your information, at anytime, by contacting us at gdpr@mihaeladulgheru.ro. 

Our store is hosted on BigCommerce Inc. They provide us with the online e-commerce platform that allows us to sell our products and services to you. Your data is stored through BigCommerce’s data storage, databases and the general BigCommerce application. They store your data on a secure server behind a firewall. Our credit card payments processor is www.stripe.com. 

In general, the third-party providers used by us will only collect, use and disclose your information to the extent necessary to allow them to perform the services they provide to us.

However, certain third-party service providers, such as payment gateways and other payment transaction processors, have their own privacy policies in respect to the information we are required to provide to them for your purchase-related transactions.

For these providers, we recommend that you read their privacy policies so you can understand the manner in which your personal information will be handled by these providers.

In particular, remember that certain providers may be located in or have facilities that are located in a different jurisdiction than either you or us. So if you elect to proceed with a transaction that involves the services of a third-party service provider, then your information may become subject to the laws of the jurisdiction(s) in which that service provider or its facilities are located.

Google analytics: our store uses Google Analytics to help us learn about who visits our site and what pages are being looked at.

We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If we make material changes to this policy, we will notify you here that it has been updated, so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we use and/or disclose it.

If you would like to: access, correct, amend or delete any personal information we have about you, register a complaint, or simply want more information contact us at gdpr@mihaeladulgheru.ro. 

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

VISUAL CODE RETAIL SRL proprietar al site-ului www.dalb-concept.com este Operator de date cu caracter personal și acordă o importanța sporită asigurării confidențialității datelor dumneavoastră personale. Operatorul se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea datelor personale ale tuturor clienților și vizitatorilor website-ului www.dalb-concept.com, prelucrând datele cu caracter personal în condiții tehnice şi organizatorice de securitate adecvate.  

Este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră completa și integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. 

Pentru a accesa site-ul www.dalb-concept.com ca vizitator anonim, nu este nevoie sa ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.  Pentru a achizitiona produse prin intermediul acestui site, este necesara crearea unui cont de utilizator.

În vederea creării unui cont pe site-ul www.dalb-concept.com, vă vom solicita, numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, prin intermediul formularului on-line, anumite date cu caracter personal. Prelucrarea datelor personale se va efectua în deplină legalitate și în concordanță cu cerințele privind protecția persoanelor fizice, trasate de legile aflate în vigoare.

VISUAL CODE RETAIL SRL va colecta următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, telefon, adresa de domiciliu/livrare/facturare, e-mail, adresa IP.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea. 

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către SC VISUAL CODE RETAIL SRL in calitate de Operator de date cu caracter personal sunt clienții persoane fizice (actuali, foști sau potențiali), vizitatorii, publicul larg, reprezentanții/împuterniciții  acestora, legali sau convenționali.

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, trebuie să vă îngrijiți ca datele furnizate să fie complete, actualizate şi corecte. Refuzul de a furniza aceste date poate determina imposibilitatea furnizării produselor/serviciilor solicitate. 

Persoanele vizate îşi pot retrage consimțământul privind prelucrarea datelor, oricând şi fără să fie necesar să indice un motiv printr-o solicitare transmisă pe adresa de e-mail: gdpr@mihaeladulgheru.ro.

Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la produsele/serviciile oferite de VISUAL CODE RETAIL SRL.

VISUAL CODE RETAIL SRL va prelucra datele dumneavoastră personale doar în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute mai jos. 

-      livrarea produselor achiziționate prin intermediul site-ului www.dalb-concept.com; 

-      realizarea unor obligații legale (facturarea şi încasarea serviciilor/produselor); 

-      promovare, reclamă, inclusiv prin transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; 

-      dezvoltarea şi îmbunătățirea produselor/serviciilor oferite;

-      gestionarea relațiilor cu clienții; 

-      îndeplinirea oricăror interese legitime incidente.

Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate de către VISUAL CODE RETAIL SRL pot fi:

-     firmele de curierat (pentru livrarea produselor); 

-     procesatorii de plăți (pentru facilitarea plaților electronice ale produselor/ serviciilor achiziționate);

-   partenerii Împuterniciți ai VISUAL CODE RETAIL SRL (ex: administrator site, partener software, partener marketing online, contabilitate, etc.); 

-   după caz, autorități publice centrale şi locale, autorități judecătorești, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate).

Magazinul online www.dalb-concept.com este gazduit de platforma de e-commerce BigCommerce, care ne asigura software-ul necesar pentru comercializarea online a produselor noastre. Datele dumneavoastra personale sunt stocate de catre BigCommerce pe un server securizat. Platile online sunt procesate in conditi optime de securitate prin intermediul procesatorului de plati www.stripe.com. Pentru marketing-ul online, folosim platforma www.mailchimp.com. Pentru detalii legate de politica acestor terti in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal, puteti verifica, suplimentar, site-urile acestora.

Google analytics:

Magazinul online www.dalb-concept.com foloseste Google Analytics pentru a ne ajuta sa aflam mai multe informatii despre cine viziteaza site-ul nostru si despre ce pagini sunt vizualizate.

VISUAL CODE RETAIL SRL va considera toate informațiile personale la care va avea acces ca fiind confidențiale şi nu le va transmite altor entități în afara celor menționate în prezentul document fără consimțământul dumneavoastră expres şi anterior exprimat.

VISUAL CODE RETAIL SRL va prelucra datele cu caracter personal strict atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor enumerate, fără a depăși termenul maxim de 10 ani, excepție făcând prevederile legale privind arhivarea documentelor. Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopurile pentru care  au fost colectate, acestea vor fi distruse.  

Pentru a evita utilizarea neautorizată a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, VISUAL CODE RETAIL SRL a implementat metode şi tehnologii avansate de securitate și le-a asociat cu politici şi proceduri de lucru adecvate. Insa securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. VISUAL CODE RETAIL SRL depune toate eforturile în privința protejării datelor personale transmise către website-ul www.dalb-concept.com . Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. 

Conform GDPR, persoanele vizate au: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție în cazul proceselor automatizate, ale datelor personale. Persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, opțiunea de dezabonare.

În cazul unor suspiciuni legate de nerespectarea drepturilor mai sus menționate, persoana vizată poate depune o plângere la A.N.S.P.D.C.P. 

Prin citirea acestui document consideram că ați luat cunoștință și înțelegeti că datele cu caracter personal prelucrate de către VISUAL CODE RETAIL SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de VISUAL CODE RETAIL SRL şi/sau derularea activității comerciale/contractuale. 

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, VISUAL CODE RETAIL SRL poate: 

-      fie să perceapă o taxa rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;

-      fie sa refuze să dea curs cererii. 

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa la adresa de e-mail : gdpr@mihaeladulgheru.ro

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului www.dalb-concept.com prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea. 

Prin accesarea website-ului www.dalb-concept.com, ulterior modificărilor, noile prevederi se vor considera acceptate.